Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Trãi, Quận 1

  • Vị trí: Nguyễn trãi, Quận 1
  • Diện tích: 80, 150, 200, 330m2
  • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
  • Vị trí: Nguyễn Trãi, Quận 1
  • Diện tích: 106m2, 334m2, 460m2
  • Giá thuê: 21USD/m2/tháng
  • Vị trí: Nguyễn Trung Ngạn,Quận 1
  • Diện tích: 80, 120, 150, 250m2
  • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics