Văn phòng cho thuê đường Pasteur, Quận 1

  • Vị trí: Pastuer, Quận 1
  • Diện tích: 40m2, 100m2, 150m2
  • Giá thuê: 14.5USD/m2/tháng
  • Vị trí: Pastuer,Quận 1
  • Diện tích: 92m2, 150m2, 300m2
  • Giá thuê: 20.5USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics