Văn phòng cho thuê đường Hàm Nghi, Quận 1

  • Vị trí: Hàm Nghi, Quận 1
  • Diện tích: 47m2, 107m2
  • Giá thuê: 21USD/m2/tháng
  • Vị trí: Hàm Nghi, quận 1
  • Diện tích: 115m2
  • Giá thuê: 22USD/m2/tháng
  • Vị trí: Hàm Nghi, Quận 1
  • Diện tích: 46m2, 100m2
  • Giá thuê: 19.5USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics