Văn phòng cho thuê đường Tôn Đức Thắng, Quận 1

 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 100, 200, 300, 500, 700m2
 • Giá thuê: 27USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 100 - 1600m2
 • Giá thuê: 29USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Thất Tùng, Quận 1
 • Diện tích: 160, 240, 400, 600m2
 • Giá thuê: 13.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 70 - 420m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 100 - 500m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 170, 300, 500, 1000m2
 • Giá thuê: 24USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 60m2, 90m2
 • Giá thuê: 14.2USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 70USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics