Văn phòng cho thuê đường Lê Lợi, Quận 1

  • Vị trí: Lê Lợi, Quận 1
  • Diện tích: 150m2, 250m2, 300m2
  • Giá thuê: 30USD/m2/tháng
  • Vị trí: Lê Lợi, Quận 1
  • Diện tích: 70m2, 100m2, 225m2
  • Giá thuê: 27USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics