Văn phòng cho thuê đường Lê Lai, Quận 1

  • Vị trí: Lê Lai, Quận 1
  • Diện tích: 100, 160, 300m2, 500m2
  • Giá thuê: 29USD/m2/tháng
  • Vị trí: Lê Lai,Quận 1
  • Diện tích: 75m2, 100m2
  • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
  • Vị trí: Lê Lai, Quận 1
  • Diện tích: 5m2 đến 30m2
  • Giá thuê: 100USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics