Văn phòng cho thuê đường Ngô Đức Kế, Quận 1

  • Vị trí: Ngô Đức Kế, Quận 1
  • Diện tích: 50, 225, 319, 453m2
  • Giá thuê: 24USD/m2/tháng
  • Vị trí: Ngô Đức Kế, Quận 1
  • Diện tích: 20m2, 40m2, 60m2
  • Giá thuê: 18.8USD/m2/tháng
  • Vị trí: Ngô Đức Kế, Quận 1
  • Diện tích: 5m2 - 30m2
  • Giá thuê: 90USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics