Văn phòng cho thuê đường Lý Tự Trọng, Quận 1

  • Vị trí: Lý Tự Trọng, Quận 1
  • Diện tích: 42m2, 47m2, 82m2
  • Giá thuê: 19USD/m2/tháng
  • Vị trí: Lý Tự Trọng, Quận 1
  • Diện tích: 50m2, 70m2
  • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics