Văn phòng cho thuê đường Lê Duẩn, Quận 1

 • Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích: 200-500 - 700 - 900 - 1500m2
 • Giá thuê: 50USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích: 120, 200, 300, 500, 700m2
 • Giá thuê: 33USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 300m2, 600m2
 • Giá thuê: 37USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích: 70m2, 100m2, 350m2
 • Giá thuê: 29USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích: 100m2, 10m2, 160m2
 • Giá thuê: 33USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 47USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Duẫn, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 80USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics