Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Phi Khanh, Quận 1

  • Vị trí: Nguyễn Phi Khanh, Quận 1
  • Diện tích: 32m2-5m2
  • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
  • Vị trí: Nguyễn Phi Khanh, Quận 1
  • Diện tích: 70m2, 140m2
  • Giá thuê: 12.5USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics