Văn phòng cho thuê đường Hồ Tùng Mậu, Quận 1

  • Vị trí: Hồ Tùng Mậu, Quận 1
  • Diện tích: 50, 70, 100m2, 120m2
  • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
  • Vị trí: Hồ Tùng Mậu, Quận 1
  • Diện tích: 5m2 đến 30m2
  • Giá thuê: 45USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics