Văn phòng cho thuê đường Lê Thị Riêng, Quận 1

  • Vị trí: Lê Thị Riêng, Quận 1
  • Diện tích: 40m2, 50m2, 100m2
  • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics