Văn phòng cho thuê đường Nam Quốc Cang, Quận 1

  • Vị trí: Nam Quốc Cang, Quận 1
  • Diện tích: 30 - 100m2
  • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
  • Vị trí: Nam Quốc Cang, Quận 1
  • Diện tích: 50m2, 60m2, 110m2
  • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics