Văn phòng cho thuê đường Công Trường Mê Linh, Quận 1

  • Vị trí: Công Trường Mê Linh, Quận 1
  • Diện tích: 200 - 3000m2
  • Giá thuê: 34USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics