Văn phòng cho thuê đường Phan Tôn, Quận 1

  • Vị trí: Phan Tôn, Quận 1
  • Diện tích: 50 - 300m2
  • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics