Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1

  • Vị trí: Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1
  • Diện tích: 40 - 180m2
  • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
  • Vị trí: Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1
  • Diện tích: 45m2, 55m2, 110m2
  • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics