Văn phòng cho thuê đường Hải Triều, Quận 1

  • Vị trí: Hải Triều, quận 1
  • Diện tích: 100-200-300-500-1000-2000m2
  • Giá thuê: 34USD/m2/tháng
  • Vị trí: Hải Triều, Quận 1
  • Diện tích: 5m2 đến 30m2
  • Giá thuê: 100USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics