Văn phòng cho thuê đường Thi Sách, Quận 1

  • Vị trí: Thi Sách,Quận 1
  • Diện tích: 20-60-80-100-200-400-500m2
  • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
  • Vị trí: Thi Sách, Quận 1
  • Diện tích: 5m2 - 30m2
  • Giá thuê: 35USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics