Văn phòng cho thuê đường Điện Biên Phủ, Quận 10

 • Vị trí: Điện biên Phủ, quận 1
 • Diện tích: 226m2 - 351m2 - 620m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 3
 • Diện tích: 38m2, 63m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên phủ, Quận 1
 • Diện tích: 30 - 150m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích: 30m2, 60m2, 90m2, 130m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích: 100 m2, 150m2, 280m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích: 30m2, 60m2, 100m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ. Quận 10
 • Diện tích: 47 - 112m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 10
 • Diện tích: 68 - 186m2
 • Giá thuê: 14,3USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics