Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Thị Diệu, Quận 3

  • Vị trí: Nguyễn Thị Diệu, Quận 3
  • Diện tích: 90m2, 105m2, 165m2
  • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
  • Vị trí: Nguyễn Thị Diệu, Quận 3
  • Diện tích: 30m2, 60m2, 110m2
  • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics