Văn phòng cho thuê đường Đoàn Như Hài, Quận 4

  • Vị trí: Đoàn Như Hài, Quận 4
  • Diện tích: 45m2, 72m2, 144m2
  • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
  • Vị trí: Đoàn Như Hải, Quận 4
  • Diện tích: 70m2, 140m2
  • Giá thuê: 210,000VND ~ 10USD/m2/tháng
  • Vị trí: Đoàn Như Hài, Quận 4
  • Diện tích: 50m2, 100m2
  • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics