Văn phòng cho thuê đường Bến Vân Đồn, Quận 4

  • Vị trí: Bến Vân Đồn, Quận 4
  • Diện tích: 50m2, 60m2, 110m2, 270m2
  • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
  • Vị trí: Bến Văn Đồn, Quận 4
  • Diện tích: 50-80-100m2, 120m2, 150m2
  • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics