Văn phòng cho thuê đường Đoàn Văn Bơ, Quận 4

  • Vị trí: Đoàn Văn Bơ, Quận 4
  • Diện tích: 100-150-300-450-1000m2
  • Giá thuê: 15.5USD/m2/tháng
  • Vị trí: Đoàn Văn Bơ, Quận 4
  • Diện tích: 70m2, 140m2
  • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
  • Vị trí: Đoàn Văn Bơ, Quận 4
  • Diện tích: 54m2, 68m2, 140m2
  • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics