Văn phòng cho thuê đường Lê Quốc Hưng, Quận 4

  • Vị trí: Lê Quốc Hưng, Quận 4
  • Diện tích: 50m2, 70m2, 100m2, 200m2
  • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
  • Vị trí: Lê Quốc Hưng, Quận 4
  • Diện tích: 25m2, 30m2, 35m2
  • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
  • Vị trí: Lê Quốc Hưng, Quận 4
  • Diện tích: 30m2, 40m2
  • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics