Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

  • Vị trí: Nguyễn Trường Tộ, Quận 4
  • Diện tích: 45m2, 72m2, 144m2
  • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
  • Vị trí: Nguyễn Trường Tộ, Quận 4
  • Diện tích: 25m2, 35m2, 50m2
  • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics