Văn phòng cho thuê đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình

 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: từ 50 đến 500m2
 • Giá thuê: 15,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 41-113-244-488m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 23 m2, 36m2, 50m2, 108m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 95m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hoà, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 80, 100, 200, 500, 1000m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 70-100-200-300m2
 • Giá thuê: 11,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 34, 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 34, 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 20m2, 22m2, 40m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 100-200-400-600m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: từ 50 đến 400m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics