Văn phòng cho thuê đường Bạch Đằng, Quận Tân Bình

 • Vị trí: Bạch Đằng, Quận TB
 • Diện tích: 60-70-100m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bạch Đằng, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 28, 40, 60, 80, 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 70m2 - 150m2
 • Giá thuê: 10USD/m2
 • Vị trí: Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 3 m2 - 50m2 - 65 m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 16m2 - 45m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bạch Đằng, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 80-140-190m2
 • Giá thuê: 210,000VND ~ 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bạch Đằng, Tân Bình
 • Diện tích: 45m2, 60m2, 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics