Văn phòng cho thuê đường D52, Quận Tân Bình

 • Vị trí: D3,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2 - 80m2 - 140m2
 • Giá thuê: 8USD/m2
 • Vị trí: D2,quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30 - 40 - 60 - 80 - 120m2
 • Giá thuê: 10USD/m2
 • Vị trí: D5,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 80 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400m2
 • Giá thuê: 5USD/m2
 • Vị trí: D2,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 35 - 40 - 50 - 80 - 180m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: D52, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 40, 60, 120m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: D52, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 60, 90m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics