Văn phòng cho thuê đường Đống Đa, Quận Tân Bình

  • Vị trí: Đống Đa, Quận Tân Bình
  • Diện tích: 50m2, 100m2, 145m2
  • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
  • Vị trí: Đống Đa, Quận Tân Bình
  • Diện tích: 50m2, 100m2, 150m2
  • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics