Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30-50-10-150-200m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50m2 - 80m2 - 110m2 - 200m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 120m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 132m2
 • Giá thuê: 10,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 120m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 100m2, 200 m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 30m2, 50m2, 70m2, 100m2
 • Giá thuê: 13,5USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics