Văn phòng cho thuê đường Phổ Quang, Quận Tân Bình

  • Vị trí: Phổ Quang, Quận Tân Bình
  • Diện tích: 50m2, 100m2, 130m2, 150m2, 220m2
  • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
  • Vị trí: Phổ Quang, Q.Tân Bình
  • Diện tích: 50, 95, 150m2
  • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
  • Vị trí: Phổ Quang, Tân Bình
  • Diện tích: 70m2, 100m2
  • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics