Văn phòng cho thuê đường Trường Sơn, Quận Tân Bình

 • Vị trí: Trường Sơn, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 50 80 120m2
 • Giá thuê:
 • Vị trí: Trường Sơn,Quận Tân Bình
 • Diện tích: 100, 150, 200, 250m2
 • Giá thuê: 14.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 43m2 – 104m2 – 210m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 100-200-300-600m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 50-700-100-190m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 70-100-200-300-500m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics