Văn phòng cho thuê đường Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3

  • Vị trí: Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
  • Diện tích: 30m2, 40m2, 60m2
  • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
  • Vị trí: Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
  • Diện tích: 150m2, 200m2, 357m2
  • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
  • Vị trí: Dương Bá Trạc, Quận 8
  • Diện tích: 4.944m2
  • Giá thuê: 189.000VND ~ 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics