Văn phòng cho thuê đường Cao Thắng, Quận 3

  • Vị trí: Cao Thắng, Quận 3
  • Diện tích: 100 đến 650m2
  • Giá thuê: 16,5USD/m2/tháng
  • Vị trí: Cao THắng, Quận 3
  • Diện tích: 110m2 - 220m2
  • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
  • Vị trí: Cao Thắng, Quận 3
  • Diện tích: 100m2
  • Giá thuê: 12,5USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics