Văn phòng cho thuê đường Cách Mạng Tháng 8, Quận 3

 • Vị trí: CMT8, Quận 10
 • Diện tích: 300-500-1000-2000-3000m2
 • Giá thuê: 19 USD/m2
 • Vị trí: CMT8, Quận 10
 • Diện tích: 58 000m2
 • Giá thuê: 65 USD/ m2 có View, 60 USD/m2
 • Vị trí: Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
 • Diện tích: 80-120-180-250-500-700m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3
 • Diện tích: 80m2 - 120m2 - 180m2 - 230m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3
 • Diện tích: 120m2 - 240m2 - 360m2 - 500m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
 • Diện tích: 24m2, 46m2, 65m2, 135m2
 • Giá thuê: 8,8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
 • Diện tích: 60m2, 90m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cách Mạng Tháng 8, Quận 10
 • Diện tích: 50 - 120m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics