Văn phòng cho thuê đường Huỳnh Tịnh Của, Quận 3

  • Vị trí: Huỳnh Tịnh Của, Quận 3
  • Diện tích: 50 - 100m2
  • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics