Văn phòng cho thuê đường Điện Biên Phủ, Quận 1

 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 170 - 300 - 500 - 1200 - 3000m2
 • Giá thuê: 17USD/m2
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 3
 • Diện tích: 50 - 70 - 150 - 200 -350m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện BIên Phủ, Quận 3
 • Diện tích: 30m2, 40m2, 60m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: ĐIện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích: 40, 60, 80, 120m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 3
 • Diện tích: 120m2 - 240m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50 - 70 - 100 - 150m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 25m2 - 30m3 - 55 m2
 • Giá thuê: 8USD/m2
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40m2 - 110m2
 • Giá thuê: 12,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 20m2 - 25m2 - 30m2 - 40m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40m2 - 60m2 - 130m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện BIên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30m2- 40m2 - 60m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 80m2 - 110m2 - 200m2 - 300m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Chu Văn An, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 100 - 150 - 200 - 500m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 70m2 - 150m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên phủ,P.25,Q. Bình Thạnh
 • Diện tích: 420 m2
 • Giá thuê: 168.000VND ~ 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh
 • Diện tích: 57 m2, 96 m2, 123 m2, 200 m2
 • Giá thuê: 16 USD/m2
 • Vị trí: Mặt tiền đường Điện biên phủ, P.26, Q.Bình Thạnh
 • Diện tích: 40 m2, 60 m2, 80 m2, 100 m2, 150 m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 100 - 200 - 500m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics