Văn phòng cho thuê đường Kỳ Đồng, Quận 3

  • Vị trí: Kỳ Đồng, Quận 3
  • Diện tích: 70 - 140 - 210m2
  • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics