Văn phòng cho thuê đường Lê Thánh Tôn, Quận 1

 • Vị trí: Lê Thánh tôn, Quận 1
 • Diện tích: 100-200-400-500-1000m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 45m2, 60m2, 100m2
 • Giá thuê: 18USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thành Tôn, Quận 1
 • Diện tích: hơn 150m2
 • Giá thuê: 24USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 65m2, 100m2, 150m2
 • Giá thuê: 18USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 100m2, 200m2, 500m2
 • Giá thuê: 25USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 70, 140, 200, 272m2
 • Giá thuê: 14.2USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 33000m2
 • Giá thuê: 420.000VND ~ 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 90USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 80USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics