Văn phòng cho thuê đường Lý Chính Thắng, Quận 3

 • Vị trí: Lý Chính Thắng, Quận 3
 • Diện tích: 50 - 100 - 120 - 180 - 250 - 400m2
 • Giá thuê: 12.4USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lý Chính Thắng, Quận 3
 • Diện tích: 60m2 - 150m2
 • Giá thuê: 13.3USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lý Chính Thắng, Quận 3
 • Diện tích: 100, 150, 200, 300, 400, 500m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lý Chính Thắng, Quận 3
 • Diện tích: 100m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2 - 800m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics