Văn phòng cho thuê đường Nam Kì Khởi Nghĩa, Quận 3

  • Vị trí: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
  • Diện tích: 120m2, 150m2, 300m2, 500m2
  • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
  • Vị trí: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
  • Diện tích: 80m2, 200m2, 420m2, 500m2
  • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
  • Vị trí: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
  • Diện tích: 80m2 - 150m2 - 200m2
  • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics