Văn phòng cho thuê đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 3

 • Vị trí: Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
 • Diện tích: 50m2 - 100m2 - 150m2 - 190m2
 • Giá thuê: 12,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phạm Ngọc Thách, Quận 3
 • Diện tích: 150m2 - 319m2
 • Giá thuê: 13,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
 • Diện tích: 60m2, 120m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
 • Diện tích: 40 - 70 -110m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics