Văn phòng cho thuê đường Trần Cao Vân, Quận 3

  • Vị trí: Trần Cao Vân, QUận 3
  • Diện tích: Từ 50 đến 500m2
  • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
  • Vị trí: Trần Cao Vân, Quân
  • Diện tích: 5m2 - 30m2
  • Giá thuê: 30USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics