Văn phòng cho thuê đường Trương Định, Quận 3

  • Vị trí: Trương Định, Quận 3
  • Diện tích: 70, 100, 180, 200m2, 500m2
  • Giá thuê: 12,4USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics