Văn phòng cho thuê đường Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

 • Vị trí: Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh
 • Diện tích: gần 1000 m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2 - 100m2 - 140 m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50 - 70 - 150m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Ung Văn Khiêm, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 20m2 - 50m2 - 100m2 - 200m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30m2 - 40m2 - 60m2 - 180m2
 • Giá thuê: 10USD/m2
 • Vị trí: Ung Văn Khiêm, P.25, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 60 m2, 120 m2
 • Giá thuê: 10 USD/m2
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics