Văn phòng cho thuê đường Vũ Huy Tấn, Quận Bình Thạnh

  • Vị trí: Vũ Huy Tấn, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 2000 m2
  • Giá thuê: 8USD/m2
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics