Văn phòng cho thuê đường Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh

  • Vị trí: Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 30m2 - 40m2 - 160m2 - 230m2
  • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
  • Vị trí: Đinh Bộ Lĩnh, P.16, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 25m2 - 50m2 - 120m2
  • Giá thuê: 189.000VND ~ 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics