Văn phòng cho thuê | Dưới 8.0 USD

 • Vị trí: Hoàng Diệu, Quận 4
 • Diện tích: 75m2, 110m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Trường Tộ, Quận 4
 • Diện tích: 25m2, 35m2, 50m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đoàn Như Hài, Quận 4
 • Diện tích: 45m2, 72m2, 144m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bến Vân Đồn, Quận 4
 • Diện tích: 50m2, 60m2, 110m2, 270m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Diệu, Quận 4
 • Diện tích: 50m2, 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bến Văn Đồn, Quận 4
 • Diện tích: 50-80-100m2, 120m2, 150m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đoàn Như Hài, Quận 4
 • Diện tích: 50m2, 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
 • Diện tích: 30m2, 50m2, 100m2, 150m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 3
 • Diện tích: 38m2, 63m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Chinh, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 100m2, 200m2, 400m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bạch Đằng, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 28, 40, 60, 80, 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ngô Gia Tự, Quận 10
 • Diện tích: 30 - 700m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: 3 Tháng 2, Quận 10
 • Diện tích: 50 - 1000m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Thủ, Quận 1
 • Diện tích: 30, 50, 60, 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Xuân Hòa, Quận 5
 • Diện tích: 100 - 500m2
 • Giá thuê: 6USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 5
 • Diện tích: 50 - 150m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: An Dương Vương, Quận 5
 • Diện tích: 40 - 110m2
 • Giá thuê: 7,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoa Lan, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 70m2 -100m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Huỳnh Tấn Phát,Quận 7
 • Diện tích: 100m2, 200m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Tri Phương, Quận 5
 • Diện tích: 20 - 100m2
 • Giá thuê:
 • Vị trí: Trần Não, Quận 2
 • Diện tích: 20 - 30m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2
 • Diện tích: 230m - 289m2
 • Giá thuê: 5USD/m/tháng
 • Vị trí: Trần Xuân Soạn,Q.7
 • Diện tích: 45, 65, 70m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Sáng tao, Q.7
 • Diện tích: 140,200,350,500,710m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics