Văn phòng cho thuê tại Quận 5 Dưới 8.0 USD

 • Vị trí: Trần Xuân Hòa, Quận 5
 • Diện tích: 100 - 500m2
 • Giá thuê: 6USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 5
 • Diện tích: 50 - 150m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: An Dương Vương, Quận 5
 • Diện tích: 40 - 110m2
 • Giá thuê: 7,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Tri Phương, Quận 5
 • Diện tích: 20 - 100m2
 • Giá thuê:
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics