Văn phòng cho thuê tại Quận Bình Thạnh Dưới 8.0 USD

  • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 25m2 - 30m3 - 55 m2
  • Giá thuê: 8USD/m2
  • Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 130m2 - 260m2
  • Giá thuê: 6,5USD/m2
  • Vị trí: D5,Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 80 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400m2
  • Giá thuê: 5USD/m2
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics